Shortsea og Soria Moria II

Linken nedenfor fører til Shortsea Shippings hjemmeside med hovedpunktene fra Soria Moria II som gjelder satsingen på maritim næring....

Reduserte avgifter for sjøtransporten er viktig for klimaet!

Økt sjøtransport vil være viktig for å få til en god klimaløsning på transportsektoren. KS Bedrift ser det derfor som positivt at Soria Moria II prioriterer havner og sjøtransport gjennom en tydeligere tekst på reduserte gebyrer, og vektleggingen av å utvikle havnene til effektive knutepunkt...

Næringslivets NOx fond

Næringsorganisasjonene vil med denne årsrapporten dokumentere at utslippsreduksjonsforpliktelsen for 2008 i miljøavtalen om NOx er oppfylt....

NTP: Regjeringen på riktig kurs

Sjøtransporten betaler mer for bruk av egen infrastruktur enn det vegtransporten gjør, men i Nasjonal Transportplan reduserer Regjeringen belastningen ved at det såkalte kystgebyret, som dekker finansieringen av fyr og merker, samt årsavgiften for havnesikkerhet (ISPS), tas bort. ...

Trenger handling – ikke utredninger

Rederier langs hele kysten har over lang tid bygget opp stor frustrasjon rundt økende gebyrer, spesielt knyttet til lostjenester. For enkelte skip har økningen vært på mer enn 70 prosent i løpet av noen få år, og for 2009 øker losgebyret med 13 prosent. ...

Nærskipsfarten møter politisk ledelse i NHD og FKD

Med utgangspunkt i frustrasjons- og aksjonsmøtet nærskipsfarten samlet seg til i Haugesund den 5. februar i år, møter næringen den politiske ledelsen i Nærings- og Handelsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet ved statssekretærene Rikke Lind (NHD) og Vidar Ulriksen (FKD) førstkommende tirsdag den 3. mars. Dette...