Statsbudsjettet 2011

Fraktefartøyenes Rederiforening er positiv til at Regjeringen viderefører den maritime politikk, særlig gjelder dette nettolønnsordningen....