ESA godkjenning av avgiftsfritaket som ligger til grunn for Miljøavtalen 2011 – 2017

ESA har i dag godkjent fritaket for NOx-avgift for bedrifter som knytter seg til Miljøavtalen om NOx 2011 – 2017. Avtalen trer dermed i kraft. http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/1450 Alle bedrifter som tilknytter seg NOx-fondet innen 1.7. 2011 oppnår avgiftsfritak for den fiskal NOx-avgiften fra 1.1.2011. De som tilknytter seg...