Skal gjennomgå lostjenesten

Fiskeri- og Kystdepartementet: Pressemelding 20.10.2011: - Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har i dag derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under sitt innlegg på...

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN I DEN MARITIME KOMPETANSEN

PRESSEMELDING 6. oktober 2011   Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen -Et stramt budsjett er viktig for kronekurs og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. For de nærmere 100.000 ansatte i den maritime næringen i Norge er det forutsigbarhet...

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

PRESSEMELDING 6. oktober 2011       Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Sjøtransport: Et lite skritt i riktig retning Regjeringen reduserer sjøtransportens avgifter til fyr og merker i forslag til Statsbudsjett for 2012. Den såkalte kystavgiften er redusert med til sammen 83 millioner kroner gjennom de siste tre årene. I...