Samarbeid om strategi for nærskipsfart

Pressemelding, 07.02.2012 Nr.: 12/2012 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Samarbeid om strategi for nærskipsfart Statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Trond Giske inviterer til et samarbeid om en bredt forankret nærskipsfartsstrategi, der både myndigheter, havner, transportører, rederier og vareeiere bidrar. Målet er at mer gods skal fraktes sjøveien. Regjeringen vil stimulere til vekst i...