Utvalg skal gjennomgå lostjenesten

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Pressemelding, 02.03.2012 Nr.: 21/2012 Utvalg skal gjennomgå lostjenesten –Flere forhold tilsier at det nå er på tide å foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten, derfor har Regjeringa i dag nedsatt et bredt offentlig utvalg, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. –Lostjenesten er et sjøsikkerhetstiltak som legger viktige...

Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

NORSK HAVNEFORENING - PRESSEMELDING FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 – 2023   Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli "navet" i det fremtidige transportsystem for gods. Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023 er en god start for å nå...

Pressemelding – Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til

Norges Rederiforbund: Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til 1. mar. 2012 Sjøtransporten blir stedmoderlig behandlet i fagetatenes forslag til NTP 2014-2023. Det er positivt og nødvendig at målet om å flytte mer gods fra land til sjø og bane er et ledd i NTPs...