Bransjeutviklingsprogram 3. samling – 27. september

År 2020 - En bransje i hard sjø eller smult farvann? Nærskipsfarten er inne i en periode med økt positivt fokus, ikke minst politisk. Mye godt arbeid er gjort i forhold til innspill til Nasjonal Transportplan. Blant forslagene er direkte tiltak som incentivordninger for mer last...