Statsbudsjettet 2013 – Fortsatt Stø Kurs

Saker som spesielt berører næringen: Nettolønnsordningen uendret, taket blir videreført Kystavgiften foreslått fjernet CO2-avgiften økes med 1 øre pr liter Rammene for GIEK foreslått utvidet med 15 mrd. kroner ...