Secora til Torghatten ASA

Secora AS i Svolvær, landets største maritime entreprenørselskap, er solgt fra Staten til Torghatten ASA i Brønnøysund. Det dreier seg om virksomheten som inntil 2005 ble drevet som Statens Havnevesen og senere Kystverkets produksjonsenhet med utdyping, bygging av havneanlegg osv. Selskapet omsatte for 233 millioner i...

Forhandlingsrett overfor utenlandske sjøfolk

FR fortsetter arbeidet for å oppnå forhandlingsrett med utenlandske arbeidstakere på våre skip. Dette vil være nødvendig for å kunne sikre våre medlemmer service og fleksibilitet for å kunne være konkurransedyktig i internasjonal fart. Det må være det enkelte medlems vurdering hvilket bemanningsopplegg som passer til...

Første nybygde selvlosser til Seaworks

Den første av Seaworks nye selvlossere fra Tyrkia kan ventes til Harstad i midten av desember. Det er Martin H på 2150 tdw som ligger klar ved Cemre Shipyard I nærheten av Geze, sørøst for Istanbul. Skipet er konstruert av Nordnorsk Shipconsult i Harstad som selvlosser...

FR nyhetsbrev

Vi ønsker velkommen til første nyhetsbrev fra Fraktefartøyenes Rederiforening. FRs styre ønsker å styrke den løpende kontakten mellom organisasjonen og medlemmene. Det ser derfor utgivelsen av et nyhetsbrev distribuert som e-post som en form for ”ferskvare” i forhold til Fraktemann med sine fire utgivelser i året. Innholdet...

Ny forskrift: Slutt for utenlandsanløp av non-ISPS-havner

Kystminister Lisbeth Berg-Hansens svar i Stortinget  7.november signaliserer strengere regler for  ISPS-skips anløp av havner uten ISPS, selv om hun bedyrer regjeringens klare målsetning om å få mer gods over på sjø. Ministerens redegjørelse var et svar på spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) om de nye...