Forhandlingsrett overfor utenlandske sjøfolk

FR fortsetter arbeidet for å oppnå forhandlingsrett med utenlandske arbeidstakere på våre skip.

Dette vil være nødvendig for å kunne sikre våre medlemmer service og fleksibilitet for å kunne være konkurransedyktig i internasjonal fart. Det må være det enkelte medlems vurdering hvilket bemanningsopplegg som passer til rederiets driftsform, innenfor de forskrifter som gjelder.

FR har i dette spørsmålet møtt sterke innsigelser fra sjømannsorganisasjonene som frykter for arbeidsplassene for norske sjøfolk.
Vårt svar er at rederiene må overholde regelverket for bruk at utenlandske sjøfolk i norsk kystfart. Men FR er dessuten er nødt til å ivareta medlemmenes interesser i forhold til deres fartsområder og strategier. I dag er 23 prosent av våre medlemsfartøyer registrert i NIS eller under utenlandske flagg.