FR nyhetsbrev

Vi ønsker velkommen til første nyhetsbrev fra Fraktefartøyenes Rederiforening.

FRs styre ønsker å styrke den løpende kontakten mellom organisasjonen og medlemmene. Det ser derfor utgivelsen av et nyhetsbrev distribuert som e-post som en form for ”ferskvare” i forhold til Fraktemann med sine fire utgivelser i året.

Innholdet i nyhetsbrevet vil være beregnet for ledelsen i medlemsrederiene og for viktige støttespillere. Det vil forsøke å bringe informasjon som er viktig for næringen, enten det er nyheter fra næringen selv, fra foreningens arbeid eller i næringspolitikken.

Hyppighet i utgivelsen, innhold osv vil måtte finne sin form etter hvert som vi vinner erfaring. Tips og innspill fra medlemmene selv er også av stor betydning.

FR styrker informasjonsarbeidet
Til å drive informasjonsarbeid har styret engasjert Dag Bakka jr i 25 prosent stilling.

Dag Bakka jr vil primært arbeide med nyhetsbrevet og ”Fraktemann” i samarbeid med Toril Veland og ellers ut fra den kommunikasjonsplan som ligger i omdømmeprosjektet.

Han har arbeidet redaksjonelt med nærsjøfart i 30 år og var forfatter av FRs jubileumsbok i 2010. Med entusiasme ser han fram til å samarbeide med medlemmene for å aktualisere og vise næringens viktige oppgave. Han håper å treffe flest mulig medlemmer i løpet av kommende år.
FR ønsker ham velkommen i organisasjonen og lykke til med oppgaven.