Secora til Torghatten ASA

Secora AS i Svolvær, landets største maritime entreprenørselskap, er solgt fra Staten til Torghatten ASA i Brønnøysund.

Det dreier seg om virksomheten som inntil 2005 ble drevet som Statens Havnevesen og senere Kystverkets produksjonsenhet med utdyping, bygging av havneanlegg osv. Selskapet omsatte for 233 millioner i fjor, men har gått med svake resultater de senere år.

Torghatten eier 59,98 prosent i Seløy Undervannservice AS, Herøy. Det ligger således an til en konsolidering i markedet for maritim entreprenørvirksomhet.