Skipssalg

En håndfull småskip har skiftet eier den siste tiden; noen til er gått til opphugging. West-Trans Shipping AS, Karmøy, ved Arild Johannessen, har overtatt Fri Sun (2230 tdw/1980) fra Kopervik Shipping og gitt den navnet Bio Sun. Navnet impliserer at båten skal inn i fiskeför-farten. Båten...

Scanbio Marine kjøper Haugland Sjøtransport

Scanbio Marine, prosent av fiskeprotein, overtar Haugland Sjøtransport med to ensilasjetankskip. Scanbio Marine Group med hovedkontor i Trondheim og fabrikker i Bjugn, Lysøysund og Båtsfjord, har overtatt Haugland Sjøtransport AS på Askøy i Hordaland. Haugland eier ensilasjetankerne Haugbas (330 kbm/1995) og nybygget Haugfjord (725 kbm/2011). Ved overtakelsen...

Investering i tømmerkaier

I revidert statsbudsjett er det satt av 25 mill kroner som tilskudd til prosjekterte tømmerkaier og –terminaler, foruten 20 mill til utbedring av tømmerveien og til taubanedrift. Statens Landbruksforvaltning har fått inn 14 søknader fra samtlige fylker fra Vest-Agder til Troms med en samlet investeringsramme på...

SP vil ta grep for mer sjøtransport

Senterpartiet stiller seg bak hovedprioriteringene i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013: Å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten. Janne Sjelmo Nordås, som er partiets medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, påpeker alle de gode argumenter for utvidet sjøtransport. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og samtidig kostnadsbesparende for næringslivet. Og...