Scanbio Marine kjøper Haugland Sjøtransport

Scanbio Marine, prosent av fiskeprotein, overtar Haugland Sjøtransport med to ensilasjetankskip.

Scanbio Marine Group med hovedkontor i Trondheim og fabrikker i Bjugn, Lysøysund og Båtsfjord, har overtatt Haugland Sjøtransport AS på Askøy i Hordaland.

Haugland eier ensilasjetankerne Haugbas (330 kbm/1995) og nybygget Haugfjord (725 kbm/2011). Ved overtakelsen får Scanbio derved sine egne spesialskip for ensilasje.

Scanbio, startet i Bjugn i 1984, er en av landets ledende produsenter av fiskeprotein konsentrat, fiskeolje og –mel utvunnet fra biprodukter fra havbruk og fiskerinæring. Årsproduksjonen kommer opp i 370.000 tonn.