Investering i tømmerkaier

I revidert statsbudsjett er det satt av 25 mill kroner som tilskudd til prosjekterte tømmerkaier og –terminaler, foruten 20 mill til utbedring av tømmerveien og til taubanedrift.

Statens Landbruksforvaltning har fått inn 14 søknader fra samtlige fylker fra Vest-Agder til Troms med en samlet investeringsramme på 120 mill kroner. Kaianleggene vil til sammen kunne omsette rundt 800.000 kbm trevirke årlig i 25 år fremover.

 

I premissene er det ønsket byggestart allerede i 2013. Her er søkerlisten presentert geografisk:

Mandal – Vest-Agder

Vindafjord – Rogaland

Granvin – Hordaland

Tysnes – Hordaland

Lindås/ Bergen – Hordaland

Fjaler – Sogn og Fjordane

Sogndal/ Kaupanger – Sogn og Fjordane

Skodje, Hojem  – Møre og Romsdal

Stranda, Hellesylt – Møre og Romsdal

Ørsta – Møre og Romsdal

Molde, Malo – Møre og Romsdal

Namsos – Nord-Trøndelag

Mosjøen – Nordland

Lenvik/ Finnfjord – Troms