Nytt fra flåten

Sølvtrans ASA, Ålesund, bestilte like før jul en brønnbåt på 3200 kubikkmeter fra Astilleros Zamakona i Spania. Byggesummen er oppgitt til 250 millioner kroner og levering vil skje i begynnelsen av 2014. Det dreier seg om et søsterskip til Ronja Polaris som skal leveres til...

Godsferge på kysten

Prosjektet Godsfergen er nå lansert som et samarbeid mellom Shortsea Promotion Centre Norway og Nor Lines, med finansiering fra MAROFF. Målet er å utrede og utvikle mulighetene for et sjøbasert transportsystem som kan konkurrere med veitransport. Undersøkelser viser at det transporteres 8 millioner tonn last med...

FR: 20 mill til FOU

Styreformann Anders Talleraas kunne 23.januar sette sluttstrek for Omdømmeprosjektet og derved for FRs tredje store utviklingsprosjekt siden 2006.  Med dette har foreningen gjennomført FOU-prosjektet med en samlet ramme rundt 20 millioner kroner. Prosjektene er delfinansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet og i samarbeid med aktører...

FRs omdømmeprosjekt fullført

Vårt store prosjekt i bransjeutvikling og omdømmebygging ble avsluttet med en siste samling på Gardermoen 23.januar. Formålet med prosjektet var å utvikle og styrke oppfatningene av sjøtransportnæringen, både hos den enkelte utøver, i opinionen og spesielt blant transportbrukerne. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF og...