FR: 20 mill til FOU

Styreformann Anders Talleraas kunne 23.januar sette sluttstrek for Omdømmeprosjektet og derved for FRs tredje store utviklingsprosjekt siden 2006.  Med dette har foreningen gjennomført FOU-prosjektet med en samlet ramme rundt 20 millioner kroner.

Prosjektene er delfinansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet og i samarbeid med aktører som Marintek, Møreforskning, Sintef og Rolls-Royce.

De første prosjektene NyFrakt og NyFrakt2 var primært lagt opp med henblikk på fornyelsen av flåten, men også med utredning av mulighetene for regionalt samarbeid. Flere av resultatene fra prosjektet er i ferd med å bli realisert i form av nybygg til norske rederier, men programmet har generelt vært med på å modne vurderingene av nybygg til småskipsflåten.

Omdømmeprosjektet vil på en annen måte være relevant for alle rederier uansett virksomhet. Sakene som presenteres i Håndboken vil være av verdi for rederiene i den profesjonalisering som foregår og vil kunne styrke bevisstheten rundt egen virksomhet og forholdene til brukerne og samfunnet ellers.