Godsferge på kysten

Prosjektet Godsfergen er nå lansert som et samarbeid mellom Shortsea Promotion Centre Norway og Nor Lines, med finansiering fra MAROFF. Målet er å utrede og utvikle mulighetene for et sjøbasert transportsystem som kan konkurrere med veitransport.

Undersøkelser viser at det transporteres 8 millioner tonn last med bil på strekninger over 300 km til og fra steder hvor det finnes en havn innen 25 km avstand. Dessuten går det 5 millioner tonn utenlands last.

Rammebetingelsene for prosjektet er tatt ut fra kundenes krav:        

–           daglig frekvens

–           god regularitet

–           kostnadsbesparelser

–           kort tidsbruk

Prosjektet viser til at overføring av 30 prosent av dette volumet til sjøtransport vil kutte CO2-utslipp fra langtransporten med 20 prosent og dessuten spare 10 menneskelig i trafikken. I tillegg kommer miljøfordeler som mindre trafikkbelastning, køe, lokal forurensning osv. For sjøtransport er dessuten anleggskostnadene meget moderate i forhold til bygging av vei og jernbanenett.

Se nettsiden: www.godsfergen.no