Store investeringer

Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim, har bestilt to nye gassdrevne  fôrbåter fra Fiskerstrand BLRT for en 10-års kontrakt med oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Dette er skip med kapasitet på 5000 kbm og med skrog på 69.9 meters lengde og 17 meters, utviklet av Multi Maritime...

Nærskipsfartsstrategien

Det fjerde møtet mellom organisasjonene i Sjøtransportalliansen og Kystministeren om arbeidet med nærskipsfartsstrategien ble holdt i Oslo 11.februar.    Det var på kystminister Lisbeth Berg-Hansens initiativ at en strategiplan ble satt på den politiske agenda med bevilgning til bl a en transportanalyse. Etter de tre første...

Gode signaler fra Haugesund

Signalene fra Haugesundkonferansen 5-6 februar ga en viss avklaring hva en kan forvente seg fra politisk side de neste årene.      Det gjelder hva som kan komme fra en eventuell borgerlig regjering fra Høyre og KrF med støtte fra FrP, og hva som vil ligge i...