Nykommere

Falkeid Shipping overtok i mars Erria Vietnam fra danske Erria AS, en moderne lastebåt på 2900 tdw bygget i Saigon, Vietnam i 2008 til dansk design og med bl a MaK hovedmotor. Båten ligger nå i Szczecin for ombygging til selvlosser med nytt navn Falkberg....

Hva med strategiplanen?

Det legges nå siste hånd på strategiplanen for nærskipsfart som fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fikk satt i bevegelse. Planen skal bakes inn i forslaget til NTP som skal være klart like over påske.   Det er en lang rekke tiltak som vurderes av Fiskeri- og kystdepartementet, fra effektivisering...

Lovende lekkasjer

Sterkere statlig engasjement på havnesiden og økt fokus på overføring av gods fra vei til sjø og bane er noen av tiltakene som regjeringen legger opp i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP 2014-23). Det var statsminister Jens Stoltenberg som ga noen stikkord til hva som kan...