Lovende lekkasjer

Sterkere statlig engasjement på havnesiden og økt fokus på overføring av gods fra vei til sjø og bane er noen av tiltakene som regjeringen legger opp i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP 2014-23).

Det var statsminister Jens Stoltenberg som ga noen stikkord til hva som kan ventes for sjøtransporten i NTP som legges fram over påske. Uttalelsene falt på Norges Rederiforbunds årsseminar 14.mars der han signaliserte en satsning på 3 milliarder kroner i planperioden og fokus på fire områder:

          statlig tilskudd til havner

          stimulere til øke samarbeid mellom havnene

          mer kunnskap om godsstrømmer

          vridning av transportstrømmene fra vei til sjø og bane

Statsministeren gav ingen utfyllende detaljer; heller ikke om en satsning på 3 milliarder var per år eller for hele perioden.

De politiske partiene vil i april/mai behandle NTP før planen skal endelig vedtas i Stortinget i juni. I denne perioden bør alle involverte gjøre sitt beste for å  tale sjøtransportens sak i lokale medier og til politikerne.