Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

I 2012 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 61,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 10 prosent sammenlignet med 2011. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2012 var totalt 2875, som er nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet...

Endringer i flåten

Stornes Skip AS i Steinkjer har overtatt hollandske Eiland på 3571 tdw, bygd i 2009 i Leer, og gitt den navn Borgenfjord.  Rederiets eksisterende Borgenfjord (1500 tdw, bygd 1996), som seiler for BioMar, har fått navnet Ripnes.   Biostar 2, tidligere kjent under navn som Biostar, Leiking...

Slutt for Tege?

Containerskipet Tege i rute mellom Bodø og Tromsø/Alta som en forlengelse av Nordlandsbanen vil trekkes ut 1. oktober. Skipet gjør tre ukentlige rundturer med anløp av Lødingen, Harstad, Finnsnes, Tromsø og Alta en gang i uken. På årsbasis blir det transportert rundt 16.000 containere, inklusiv...

Lovende kampanjestart for Maritim Framtid

Representanter for samtlige partier på Stortinget, unntatt Venstre, gikk inn for videreføring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk under åpningen av kampanjen Maritim Framtid i Oslo 17.april. Åpningen foregikk om bord i Nesoddbåten ”Dronningen” og trakk politikere, representanter for Maritimt Forums medlemsorganisasjoner, studenter fra maritim utdanning og...

NTP innfrir forventningene!

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 som ble lagt frem av regjeringen 12 april imøtekommer sjøtransportens forventninger på flere områder.     Selv om medieinteressen går på vei og jernbane, så har FRs og Sjøtransportalliansens innspill i stor grad blitt tatt til følge. Det gjelder både det overliggende...

Maritim framtid

Maritim framtid forutsetter maritim kompetanse! Det kan vi bare få ved å holde på norske sjøfolk og rekruttere flest mulig til maritim utdanning! Hele det norske maritime næringslivet er kritisk avhengig av et sterkt element av maritim kompetanse, i skipsdrift, i rederiene, skipsmegling, skipsindustri, service og i...

Fraktefartøyenes dag

i Ålesund - 14. mai

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) inviterer til dagseminar for å debattere sjøtransport foran Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. FR ønsker å synliggjøre hvordan sjøtransporten kan bidra med
  • å skape effektive og miljøgunstige transportløsninger
  • avlaste tungtrafikk, redusere trafikkpress, ulykker og miljøbelastning
  • bidra til...