Stor brønnbåt til Frøy Sjøtransport

Frøy Sjøtransport på Sistranda har bestilt en brønnbåt på 3000 kbm fra Sefine Shipyard i Tyrkia for levering sommeren 2014. Det dreier seg om et skip på 78 meters lengde til et design fra Møre Maritime i Kristiansund. Den skal inn på kontrakt til Lerøy-gruppen.

 

Brønnbåten Roy-Kristian (650 kbm), bygd i 2001 på Sletta Båtbyggeri, er solgt fra Sølvtrans ASA, Ålesund, til Finnmark Brønnbåtrederi ved Svein Jøran Simonsen i Alta. Kjøperne har fra tidligere Bluetrans fra 2002.

 

Optimar (2888 tdw) bygd i 1983 på J J Sietas, ble i april satt i fart som selvlosser etter ombygging for Berge Rederi AS, Knarrlagsund. Båten ble innkjøpt til Norge i 2004 og vil være kjent som Stabben Junior og senest Molo Carrier.

 

Selvlosseren Defender (2040 tdw), bygd 1979 er solgt av Flekkeford Shipping AS til opphugging i Grenå. Båten har seilt under St Vincent-flagg og har vært tidligere norsk som Falko.

Karl Olsen 80

Karl Olsen, velkjent for de fleste som tidligere adm direktør i FR, passerte 80 i god form den 10.mai. Rundingen av merket ble behørig feiret i Bergens Skipperforening.

FR slutter seg til gratulantene!