Transaksjoner

Carten Shipping AS, Kopervik, har overtatt det nederlandske sideportskipet Ness (5000 tdw), bygd 1996 på Nordsøværftet. Skipet fortsetter under Barbados-flagg og settes inn i Scan-Baltic Line i regi av Scan-Shipping i Bergen i samseiling med Foss.   Noen dager før levering av Eidvaag Pioner ble fôrbåten...

Eidsvaag Pioner levert

Under stor lokal festivitas ble Eidsvaag Pioner – den første gassdrevne NyFrakt-båt  – ettertrykkelig døpt lørdag 1. juni av Britt Anne Nesse ved kai på Sistranda hjemme på Frøya.    Skipet er bygd ved Vard Aukra og er på 1450 tdw og på 74.7 meters...

Nærskipsfartsstrategien

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som ble lagt fram etter påske med lovende føringer for sjøtransporten, henviste konkrete tiltak til planen for Nærskipsfartsstrategi som er under arbeid Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). FR deltar sammen med de øvrige aktører i Sjøtransportalliansen som leverer innspill til strategiplanen.    Til...

Losutvalgets innstilling

Utvalget som har arbeidet med tilrådinger til ny losordning la fram sin tilråding mandag 10 juni.  Utvalgsleder Bjørn Solbakken har evnet å samle sprikende interesser i anbefalinger som vil  skape et enklere og rimeligere regime på kysten.    Av utvalgets anbefalinger er både en differensiert...

Pressemelding

Norsk tankfartøy bytter fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce Fraktefartøyet Bergen Viking skal bytte motorer fra diesel til gass (LNG). Det norske rederiet Bergen Tankers har valgt gassmotorer og -system fra Rolls-Royce for denne oppgraderingen som vil gjøre skipet både mer miljøvennlig og billigere i drift. –      De nye motorene til Bergen Viking vil...