Hordafor kontraherer

Hordafor AS i Austevoll har bestilt et nytt spesialfartøy for havbruksnæringen fra verftet Akdeniz i Tyrkia. Fartøyet vil bli 65 meter langt og få en kapasitet på 1725 tdw og blir bygd som ensilasjetanker med utstyr for å håndtere levende og død fisk. Levering vil skje i 2015.

Hordafor utnytter den del av fisken som ikke går til matproduksjon og produserer fiskeolje og hydrolysert marint protein. Bedriften har prosess- og lagringsanlegg i Austevoll og driver i virksomheten fem spesialfartøyer.