Større arbeidsbåter

Det er tidligere i år levert to 24.5 meters arbeidsbåter i stål fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group AS, Aukra. Multi Server og Multi Pioner er utstyrt med wincher og kraner for ankerhåndtering, slep og vedlikehold av oppdrettsanlegg. Disse fartøyene er medlemmer i FR og...

Containere over Narvik?

M/S Teges rute Bodø-Tromsø/Alta er nedlagt, men finnes det andre muligheter for sjøtransport i Nord-Norge i forlengelse av jernbanen? Mens Tege oppgis å ha ført 20.000 containere i året (andre oppgir 13.000) over Bodø, så håndteres det 65.000 TEU over Narvik.    DB Schenker og CargoNet (NSB)...

Betinget optimisme – på sikt

”Er smertegrensen nådd?” var temaet på årets shortsea-seminar i regi av Sparebanken Vest i Bergen 24 oktober. Etter fallet i markedet i 2011 har vi hatt to svake år, med en bunn år. Med noe friskere virksomhet i Europa de neste år, i kombinasjon med...

Riktig skritt for helhetlig transportpolitikk!

Fraktefartøyenes Rederiforening ser positivt på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet, som besluttet i forrige uke av den tiltredende regjering.   Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement (NFD) sammen med det nåværende Nærings- og handelsdepartementet...

Takk, Lisbeth!

Med forventning til den nye regjeringens videre innsats for sjøtransport vil FR også gjerne få takke den avgått fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for hennes arbeid i samme retning. At vi skulle få en egen strategiplan for nærsjøfart som del av NTP, er hennes fortjeneste....

Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk!

Pressemelding 17.oktober 2013   Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk! Fraktefartøyenes Rederiforening ser med glede på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet som besluttet av den tiltredende regjering.   Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement...

Statsbudsjettet

Pressemelding fra Maritimt Forum, 14. oktober 2013 Skuffende statsbudsjett for norsk maritim næring  Maritimt Forum mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ikke tar inn over seg utfordringene knyttet til å videreutvikle norsk maritim næring i en knallhard internasjonal konkurranse. Maritim næring gir arbeid til 100 000 mennesker...

PRESSEMELDING: Rolf Domstein ny styreleder i Stad skipstunnel

Administrerende direktør Rolf Domstein i Domstein ASA har takket ja til jobben som styreleder i prosjektet Stad skipstunnel. Tidligere styreleder Per Sævik i Havila Shipping ASA har takket av som styreleder pga. alder og stor arbeidsmengde. Prosjektgruppa v/prosjektansvarlig Ottar Nygård og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad...

Regjeringsplattformen – Vi er med!

I regjeringserklæringen fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet 7.oktober er det klare positive signaler på mange områder. Det gjelder både i overordnete politiske initiativ som fornyelse, forenkling og avbyråkratisering og i konkrete saker innen transportpolitikk og maritim virksomhet. Dokumentet ”Politisk plattform” er å anse for verdigrunnlaget...

Mer gods på sjø

I forbindelse med NTP 2014-23 la Regjeringen i begynnelsen av september frem sin Nærskipsfartsstrategi, Mer gods på sjø. Målet er å skape et effektivt og miljøvennlig transportsystem som kan bidra til økt verdiskapning. Prognosene viser 35-40% vekst i godstransporten innen 2040, mest på vei, mindre på sjø....