Pressemelding: Lanserer e-Farledsbevis

Mindre papir, bedre oversikt og hurtigere saksbehandling er noen av forbedringene som skipsfarten vil merke når Kystverket 5. desember lanserer den digitale farledsbevisordningen ”e-Farledsbevis”. ─ Sjøfolk kan nå glede seg til å søke om farledsbevis. Med e-Farledsbevis blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en...

Nå står kampen for norske sjøfolk!

Vi er i en situasjon der det blir stadig vanskeligere å konkurrere internasjonalt for norske sjøfolk. Hvorfor? I 2008 var rammevilkårene for norske sjøfolk på linje med rammevilkårene i Sverige, Danmark, Storbritannia og andre europeiske sjøfartsnasjoner. Siden 2008 har den norske ordningen tapt konkurransekraft år for...