Første passasjerbåt i Nautilus Sjø

Gulen Skyssbåtservice har valgt Nautilus Sjø, FRs ISM-avdeling, til å utarbeide fartøyshåndbok og implementere sikkerhetsstyringssystem til selskapets nye katamaran som er under bygging på Måløy Verft.   Båten skal leveres i juni og settes inn i ruten på Espevær fra Eidesvik på Bømlo. Det blir en kombibåt...

Høye havnekostnader, men FR og Havneforeningen enige om målsetting

Norsk Havneforening har hatt møte med Fraktefartøyenes Rederiforening for å diskutere felles utfordringer fremover. Bakgrunnen for møtet var en diskusjon omkring havneavgifter i forbindelse med Transport & Logistikk-konferansen. Organisasjonene er opptatt av at mer gods skal velge sjøveien og har identifisert noen områder som en...

Kystverket med nytt fremstøt mot non-ISPS havner

FR har brakt i erfaring at Kystverket den senere tid har gått til bøtlegging av havner som har tillatt ISPS-skip å bruke havneanlegg uten ISPS-klarering (non-ISPS havneanlegg).   Kystverkets gjennomføring av ISPS-regelverket vil gjøre det umulig for skip i internasjonal fart å anløpe mindre havneanlegg uten ISPS-klarering for...

Samferdselsminister: Vil se på avgiftsstrukturen

Under et seminar 27.november i Norges Rederiforbund gikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn for bedre regulering av transportpolitikken og herunder en gjennomgang av avgiftsstrukturen. Han bekreftet også at NTP med strategiplanen ”Mer gods på sjø” ligger fast, i likhet med Stoltenbergs utlovete 3 milliarder kroner i tiltak...