Høye havnekostnader, men FR og Havneforeningen enige om målsetting

Norsk Havneforening har hatt møte med Fraktefartøyenes Rederiforening for å diskutere felles utfordringer fremover. Bakgrunnen for møtet var en diskusjon omkring havneavgifter i forbindelse med Transport & Logistikk-konferansen.

Organisasjonene er opptatt av at mer gods skal velge sjøveien og har identifisert noen områder som en ønsker å arbeide tettere sammen om.

 

Vi er optimistiske nå fordi den nye regjeringen har signalisert at de ønsker å videreføre Lisbeth Berg-Hansens arbeid med nærskipsfart og sågar overoppfylle denne, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norges Havneforening. Vi ser for oss et tettere samarbeid innenfor los-saken, tilskuddsordninger, varestrømsanalyser, losse- og lastearbeiderproblematikken og avgiftsnøytralitet mellom transportformene, sier Litsheim.