Stor satsing fra Frøy Akvaressurs

Frøy Akvaressurs AS, Sistranda, vil få en 25 meters enskrogs servicebåt fra Sletta Verft mot slutten av året. Den er av typen Macho-25 fra Møre Maritime AS bygget for slep, ankerhåndtering, fortøyning, avlusning, ROV mv, med plass til 5 containere på dekk. Båten bygges i...

Tredje store servicebåt til FSV Group

FSV Group på Aukra har bestilt sin tredje arbeidsbåt fra Vaagland Båtbyggeri for levering i september i år. Fartøyet blir på 26.9 meters lengde og bygger på erfaringene fra Multi Pioneer og Multi Server. Det vil få dieselelektrisk drift og bli utstyrt for slep, undervannsoppdrag,...

Stor brønnbåt til Norsk Fisketransport

Norsk Fisketransport AS på Kolvereid bestilte like før jul en brønnbåt på 3200 kbm fra Havyard, Leirvik i Sogn. Den skal leveres i 3.kvartal 2015 til en byggepris på 277 mill og vil gå inn på en 5-årskontrakt til OMS, en sammenslutning av oppdrettere i...

Kontraproduktiv julegave: Økt CO2-avgift på sjøtransport

Fra årsskiftet økte CO2-avgiften på mineralolje med 45 prosent, med 27 øre per liter. Dette vil utgjøre mellom 100.000 og 500.000 kroner i økt avgift for de vanlige typer medlemsfartøy. I forhold til de politiske målsettinger om å styrke sjøtransportens konkurranseevne er dette en dårlig...