Stor satsing fra Frøy Akvaressurs

Frøy Akvaressurs AS, Sistranda, vil få en 25 meters enskrogs servicebåt fra Sletta Verft mot slutten av året. Den er av typen Macho-25 fra Møre Maritime AS bygget for slep, ankerhåndtering, fortøyning, avlusning, ROV mv, med plass til 5 containere på dekk. Båten bygges i stål med maskineri på 750 kW.

Rederiet bestilte samtidig to 15-meters katamaraner i aluminium fra samme verft, til en samlet byggesum rundt 100 millioner.