Nytt fra flåten

Sideportskipet Svealand (1700 tdw, bygget 2008) ligger nå til forlenging på Vaagland Båtbyggeri. Den forlenges med 7.2 meter og får utvidet fryseromskapasitet til 2000 kbm.   Sideportskipet Gullaas (1492 tdw, bygget 1983) er nå solgt til amerikanske kjøpere. Det går derved ut av base-til-base-transportene, men vil bli...

Overføring av gods fra sjø til land – En umulig oppgave?

Direktør Gunnar Lindberg i TØI hadde på Haugesundskonferansen 4 februar et innlegg med denne tittel som han nærmest konkluderte med et ”Ja”. Det er en umulig oppgave.    I et regime hvor en båt med 6 manns besetning, som betaler fulle kostnader i drift, kai- og...

Delegert tilsyn: Uryddig praksis i klasseselskapene

Ordningen med delegert tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet til klasseselskapene viser tydelige tegn til utglidning i kostnader som påføres rederiene. Delegert tilsyn har vært praktisert i mange år, og innføringen av nye regelverk fra IMO har gjort dette til en melkeku for klasseselskapene. Alle forstår at klassens...

Anløpsavgiften: Radikal revisjon av Havneloven!

For å kunne realisere målene i NTP om overføring av gods fra sjø til land er det ingen vei utenom en radikal omregulering av de ulike transportformer. Økt sjøtransport vil bare være mulig ved en likere avgiftsstruktur og spesielt ved en likere kostnadsbelastning på lasten,...