Store investeringer

Det er i det siste kjøpt inn to store og moderne skip til nærsjøflåten, samt rapportert to bestillinger for brønnbåter i Tyrkia.  Intership AS, et nystartet selskap ved Kjetil Opshaug og Ole Peter Brandal, inngikk før årsskiftet kontrakt på bygging av en brønnbåt på 3000...

Viktig generalforsamling på Kielfergen;

Det trekker opp til generalforsamling i FR om bord på Color Magic 23-25 april. Under seminaret onsdag 23 april kl 1100 ved kai i Oslo vil statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet holde åpningsforedraget. Her vil de nye føringer for sjøtransport og havner fra den blå-blå...

NOR/NIS-utvalget nedsatt, knyttes opp mot nettolønnsordningen

Regjeringens bebudete utvalg for å vurdere fartsområdebegrensningene for NIS-skip ble nedsatt 5.mars av handelsminister Monica Mæland og skal levere sin rapport og tilråding til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1.juli 2014. Målet med revisjonen er todelt, å ”fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og...