Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

Pressemelding, 11.04.2014 Nr.: 42/14 Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten - Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første...

Nytt fra flåten

M/S Finnøybulk (935 tdw, bygd 1970) er av Ryfylke Shipping AS solgt til Falkeid Shipping, begge på Finnøy i Ryfylke. Båten er av Europa-typen, bygd i Øst-Tyskland i 1970 opprinnelig som Joa i en lang serie søsterskip. Den har hatt mange navn som Gullfjell, Nes...

Heyerdahl-pris til Rolls-Royce Marine

Rolls-Royce Marine er tildelt Heyerdahl-prisen for miljøvennlig skipsfart for 2014 for sitt Environship Concept. Tildelingen skjedde under Norges Rederiforbunds årskonferanse 31. mars etter en internasjonal vurdering av verdige kandidater. Environship Concept gir en reduksjon i CO2-utslipp på 40 prosent i forhold til vanlige dieseldrevne skip og...

Høye havnekostnader ved oljebasene

Det høye kostnadsnivået i offshoresektoren gjør at norske bedrifter mister konkurranseevne og oppdrag. Statoil og de store offshore-entreprenørene går kritisk gjennom kostnader som kan kuttes. Også sjøtransport som vedrører oljeindustrien lider under det samme: Høye havnekostnader ved oljebasene, drevet av lokale prosedyrer, HMS-krav og arbeidstidsordninger beregnet...