Nytt fra nærskipsflåten

Den 18. mai vil nybygget With Marine bli sjøsatt på verftet i Tyrkia under stor festivitas. Den er den andre av to fôrbåter på 70 meters lengde og 5000 kbm som skal leveres til Egil Ulvans Rederi, Trondheim, fra Fiskerstrand Verft, med skrogene sub-kontrahert til...

Nytt utviklingsprosjekt starter til høsten

FR og MRB innbyr i samarbeid med Innovasjon Norge medlemsrederiene til et nytt miljø- og omdømmeprosjekt etter samme opplegg som pilotprosjektet som nylig ble avsluttet. I det nye prosjektet vil det være 10-12 plasser, hvorav 2-3 rederier allerede har tegnet seg.  Innovasjon Norge vil også denne...

FRs pilotprosjekt i miljø- og omdømmeutvikling gjennomført

Resultatene av pilotprosjektet i miljø- og omdømmeutvikling med ti rederier ble presentert av prosjektleder Johnny Torp under FRs årsmøte 24 april. Målsettingen for det enkelte rederi var todelt; Å oppnå reduserte driftskostnader som følge av miljøplanlegging og tiltak, og å utvikle grunnlag for styrket konkurransekraft i...

FRs generalforsamling – Gjenvalg og vedtektsendring

Generalforsamlingen i Fraktefartøyenes Rederiforening ble avholdt 23 april om bord i Color Magic på vei fra Oslo til Kiel. Valgene resulterte i gjenvalg av Rikke Lind som styreleder og Stian Skår og Geir Mørk som stod på valg. Torbjørn Torkelsen og Åge Bontveit er nykommere...

Ny maritim strategi

For å bidra til fortsatt vekst og konkurranseevne i den maritime næringsklyngen vil regjeringen begynne arbeidet med en ny maritim strategi som skal legges frem neste vår. Det var under et bedriftsbesøk på Sunnmøre 22.april at statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland la frem...