Fremdrift i Fartsområdeutvalget

Næringsminister Monica Mæland gir mer tid til konstruktive drøftelser i viktig utvalg for maritime næringer. – Jeg vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår...

Nytt fra flåten

Sinkaberg-Hansen AS har bestilt et oppdrettsfartøy på 24 meter fra Moen Marin AS, Kolvereid, for levering i juni 2015. Dette er et enskrogs stålfartøy med kraner på 65 og 90 tonn-meter og 250 tonns lasteevne. Maskineriet er på 1000 bhk, og det får innredning til...

Nye fôrbåter for Ewos

Fôrbåten Rubin er levert fra Crist SA, Gdansk, til Sjøtransport Rotsund AS, Tromsø. Båten skal settes inn på kontrakt med Ewos, i likhet med søsterskipet Artic Fjell til Artic Shipping i Førde som følger senere. Dette er optimaliserte fôrbåter på 69.7 meters lengde og kapasitet...

Første passasjerbåt i Nautilus Sjø

Nautilus Sjø, som er ISM/ISPS-organisasjonen i FR, har nylig fått sertifisert sin første passasjerførende båt, hurtigbåten Rose Express til Gulen Skyssbåtservice AS, Eivindvik. Rose Express er et nybygg fra Måløy Verft, en katamaran på 24 meters lengde for 48 passasjerer og lastedekk for paller og...

DNV GL prosjekterer grønn kystfart

DNV GL prosjekterer grønn kystfart Klasseselskaper DNV GL har startet opp Grønt kystfartsprogram som et forprosjekt for det som kan bli verdens mest effektive og miljøvennlige sjøverts infrastruktur. Gjennom et langsiktig program skal dagens situasjonen kartlegges og løsninger utvikles som kan nå målene i løpet av...

Velg sjøveien 2014

Gjennom kampanjen Velg sjøveien inviteres lasteeiere og transportkjøpere til å møte rederier, havner og andre organisasjonen innen sjøtransporten. Årets startskudd gikk 22.mai med en samling i Oslo, og i løpet av sommerhalvåret vil det bli avholdt frokostmøter i ytterligere 11 havner langs kysten. Målet er...