Konkurranse i det norske gassmarkedet

I et felles brev til Regjeringen og sentrale politikere har norske næringsorganisasjoner understreket behovet for åpen konkurranse i det norske gassmarkedet for å bedre tilgjengeligheten og få en prisfastsettelse på linje med EU og USA. Regjeringserklæringen legger stor vekt på å legge til rette for et...