Kystverket utvikler bølgevarsel

Kystverket har sammen med BarentsWatch og forskningsstiftelsen Polytec utviklet et system for bølgevarsel i utsatte sjøområder langs kysten. Denne informasjonen skal etter hvert kunne vises direkte på kartplottere om bord og på mobile applikasjoner.

Tjenesten kombinerer informasjon om strøm, vindstyrke, vindretning og lokale forhold med bunntopografi og vil kunne gi langt mer nøyaktige varsler om sjøgang og bølger. Dette vil gjøre det mulig å planlegge sikrere seilas.

Følgende områder vil bli dekket: Jomfruland, Boknafjorden, Sletta, Stadt, Breisundet, Hustadvika, Vågsfjordbassenget og Lopphavet.