Statsbudsjettet 2015

Positivt for sjøtransporten For sjøtransportnæringen åpnes det for flere positive tiltak i Regjeringens statsbudsjett for 2015. For mange av FRs medlemmer er det et viktig skritt at taket på nettolønnsordningen nå blir foreslått prisjustert fra 2015. Dette vil både gjøre ordningen mer effektiv og er et...