Nytt fra flåten

Selvlosser Bjugnfjord (780 tdw) er solgt fra Fosenfrakt AS i Bjugn til Biotrål AS, Dolmøy, og har skiftet navn til Biosea. Båten vil være kjent som tidligere fôrbåt Biostar og er bygd i 1968 som Kvarten. Rederiet Knut Sætre &Sønner i Mastrevik, Hordaland, har solgt Frakto...

Bergen Tankers med kystens første LNG-drevne tankskip

Bergen Tankers AS vil til våren sette i fart tankskipet Bergen Viking etter ombygging til gassdrift. Dette vil medføre et betydelig kutt i utslippene fra Statsoils distribusjonsfart fra raffineriene til tankanlegg på kysten. Ombyggingen til 55 millioner kroner vil finne sted ved NorYards Laksevåg Verft med...

Nettolønnen reddet

Nettolønnsordningen overlevde omrokkeringene under budsjettforhandlingene i Stortinget. Regjeringen foreslår en marginal heving av taket fra 198.000 til 202.000 per arbeidstaker, en samlet påplussing på 22 millioner kroner. FR forventer at regjeringen vil komme tilbake med en ytterligere styrking av ordningen i forbindelse med den nye maritime...

Ny maritim strategi

Regjeringen annonserte i vår at det skal legges fram en ny maritim strategiplan våren 2015. Som ledd i arbeidet arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Maritimt Forum i disse dager en serie møter langs kysten for å få innspill fra næringen. Sentrale tema er...

Økning i los- og sikkerhetsavgifter

I høringen fra Kystverket med forslag til avgiftssatser for 2015 legges det opp til en generell økning på 3.1 prosent, men med muligheter for rabatt på losberedskapsavgift for skip med lave miljø-utslipp. FR forventer at effektiviseringen av lostjenesten på sikt vil redusere losavgiftene med de nye...

Ombyggingen kunne aldri skjedd uten NOx-fondet

Når tankskipet Bergen Viking bygges om til LNG-drift vil NOx-utslipp reduseres med 90 prosent. Økonomi 19.11.2014 06:28 Av Susanne Rislå Andersen - Vi kunne aldri gjort dette uten NOx-fondet.  Det er årsaken til at vi er i stand til å gjenomføre en slik ombygging, sier sier Kjell Olav...

With Marine – Nybygg med miljøvirkning

Verdens største gassdrevne fórlastebåter skal trafikkere norskekysten. NYBYGG 15.11.2014 20:18 Av Susanne Rislå Andersen Lørdag ble With Marine, den andre gassdrevne fórlastebåten fra Fiskerstrand Verft ved Ålesund døpt. Verftet har nå levert begge de to avanserte LNG gassbaserte fórlastebåtene til Egil Ulvan Rederi AS. Gjør sjøtransporten grønnere - Fornyelse av kystfraktflåten...

Foreslår miljørabatt for gassdrevne skip

Kystverket har i forslag til avgiftssatser for 2015 foreslått å innføre 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. For et lasteskip på 9000 bruttotonn som har hyppige anløp og som betaler årsavgift, vil miljørabatten gi en årlig besparelse på...