Nettolønnen reddet

Nettolønnsordningen overlevde omrokkeringene under budsjettforhandlingene i Stortinget. Regjeringen foreslår en marginal heving av taket fra 198.000 til 202.000 per arbeidstaker, en samlet påplussing på 22 millioner kroner.

FR forventer at regjeringen vil komme tilbake med en ytterligere styrking av ordningen i forbindelse med den nye maritime strategiplanen.