Slutt for NIS på Svalbard

Siste norskflaggete skip på Svalbard presses ut

Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å endre Svalbards status i forhold til NIS-loven fra å være ”utenriks” til ”norsk ” havn. Departementet ber Sjøfartsdirektoratet om å forlenge fristen for ikrafttredelse fra 1 juli til utløpet av 2015.

Dette er en innskjerping av regelverket i forhold til praksis fra 1987 da NIS-skip var tillatt å seile med last mellom Norge og Svalbard. Innskjerpingen i mai/juni i fjor kom som en følge av sjømannsorganisasjonenes aksjon mot at passasjerbåten Billefjord ble forsøkt satt under NIS for sesongfarten på Svalbard.

Innskjerpingen vil få konsekvenser for ms Norbjørn tilhørende Marine Supply i Tromsø som har kontrakt med Bring Cargo for postforsendelsen mellom fastlands-Norge og Svalbard. Rederiet har hatt denne kontrakten i mange år med NIS-registrerte skip, og den ble nylig forlenget på dette grunnlag.

Dette betyr at postbefordringen til Svalbard ikke lenger vil gå under norsk flagg, da skipet nødvendigvis må flagges ut. Det vil også måtte få konsekvenser for Hurtigrutens cruiseskip Fram, som i sommersesongen går i cruisefart på Svalbard under NIS-flagg. Utflagging av skipet betyr det endelige farvel med norske cruiseskip under norsk flagg.