Slik vil Regjeringen styrke næringen

                Les hele rapporten her Av Susanne Rislå Andersen Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi. - Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi....

Kraftsalve mot Kystverket fra Tord Dale i Maritimt Forum

- De taper ikke konkurransen mot vei og jernbane. De stiller ikke til start. Kystverket bidrar ikke til å legge transport til sjøs, mener Tord Dale i Maritimt Forum. Slik lyder ingressen i et oppslag i Teknisk Ukeblad i forrige uke. Og Dale fortsetter i samme røffe...

Nye fartøyer til havbruk

Seistar Holding AS i Austevoll har kontrahert en stor brønnbåt fra Fitjar Mek Verksted på Stord.   Den blir på 78,75 meter med kapasitet på 3900 kbm, bygget til et design fra Heimli Ship Design. Skroget vil bli levert fra Vard Braila og levering finner sted...

Miljøfinans

”Miljøfinans” er et prosjekt med deltakere fra en rekke nærings- og miljøorganisasjoner som arbeider med å få i stand finansieringsordninger for en effektiv og miljøvennlig skipsflåte. FR er representert i arbeidsgruppen ved adm direktør Siri Hatland. Det fulle formål er definert til å være ”katalysatoren som...

Nye regler får konsekvenser for brønnbåter

Mattilsynets forslag til endring i regelverket for transport av oppdrettsfisk vil få store konsekvenser når det innføres fra 2019. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet med sikte på å redusere risikoen for smittespredning ved brønnbåttransport. Etter høringsrunde vil endringene bli gjort gjeldende i...

Nyttig brukermøte i Kystverket

Kystverket Vest gjennomførte 15.og 16.april et brukermøte med rederiorganisasjonene i Haugesund. På agendaen stod aktuelle emner som SafeSeaNet, Farledsbevis og økonomi. Møtet ble ledet av Jon Leon Ervik fra Kystverkets Senter for los og VTS, og fra FR deltok adm direktor Siri Hatland og Hans Christian...