Lawrence Falkeid fra Rogaland ny formann for Fraktefartøyene

Lawrence Falkeid (37) er valgt til ny styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening etter Rikke Lind under foreningens generalforsamling i Bodø.

 

– Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som FR har fulgt under de tidligere formenn.

Gjennom samarbeid med de andre aktørene innen sjøtransporten har FR fått gjennomslag for viktige saker, men det er fortsatt en stor oppgave med å harmonisere rammene for sjø- og veitransport. Det går både på de politiske vilkår og på den løpende kontakt med fagetatene.

– Vi mener at økt sjøtransport kan gi betydelig samfunnsgevinst, sier Lawrence Falkeid, som er FRs yngste styreleder gjennom sin 80 års historie.

Lawrence Falkeid er tilknyttet familierederiet Falkeid Shipping på Finnøy i Ryfylke som driver syv skip i bulktransport. De øvrige seks styremedlemmer er etter endring i vedtektene nå valgt fra faggrupper som bulk, stykkgods, havbruk, tank, spesialfartøy og brønnbåt:

Bulk & vei:       Stian Skår                       vara:    Torbjørn Torkelsen

Stykkgods:       Lara Konradsdottir                    Britt-Eli Hanssen

Havbruk:           Ivar Ulvan                                   Lars Arne Svendsen

Tankfartøy:      Steinar Uggedal                           Steinar Grøntvedt

Spesialfartøy:   Hallgeir Bremnes                        Per Eidsvaag

Brønnbåt:          Jan Harald Hauvik                     Glen Bradley