Marine Supply bygger servicefartøy for oppdrettsnæringen

PRESSEMELDING    11.08.2015 I samarbeid med Aas Mekaniske har vi utviklet et servicefartøy spesialisert for oppdrettsnæringen. Skipet er utstyrt for å utføre ankerhåndtering, vedlikehold, bunkring, transport, avlusing og slep. Arbeids- og slepebåten er et nytt konsept med et nyutviklet design av type AAS 28 WB og vil inngå...

Brønnbåter til Rostein

Rostein AS, Harøy, har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Larsnes Mek Verksted for levering i 2017. De bygges til design SK6000 DEII fra Skipskompetanse i Måløy, på basis av rederiets erfaring og konsepter. Nybyggene går inn på kontrakt med Marine Harvest. Rederiet har...

Marine Supply inn i havbruksmarkedet

Marine Supply i Tromsø har bestilt en 28 meters arbeidsbåt fra Aas Mek Verksted, Vestnes, for levering i april neste år. Fartøyet bygges i stål for et stort spekter av oppgaver fra ankerhåndtering, vedlikehold, slep, bunkring, avlusing mv med 170 kvm dekksflate og rom/tanker på...

Ny statssekretær for havnene

Reynir Jóhannesson (30) overtok i juni som statssekretær i Samferdselsdepartementet med ansvar for havnene, dvs kyst og miljøavdelingen. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og overtar ellers fagområdene telekom og forskning. Av større saker som seiler opp til høsten er...

Ny medarbeider i FR

Kenneth Erdal (37) har denne uken begynt i stillingen som saksutreder i FR. Han er utdannet innen sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har syv års praksis fra Kommunenes Sentralforbund og tre år ved Høyskolen i Bergen. Kenneth har kompetanse innen et bredt område, blant...

Artic Shipping selger forbåt, kjøper arbeidsbåt

Artic Shipping i Førde har kjøpt det svenske kystvaktfartøyet KBV 045 for tilpasning til havbruks arbeidsbåt med navnet Artic Sea Service. Fartøyet er på 32 meters lengde, bygd 1980 på Lunde Varv i Sverge og opprinnelig utstyrt for bekjempelse av oljesøl mv. Det er plassert...