Ny medarbeider i FR

Kenneth Erdal (37) har denne uken begynt i stillingen som saksutreder i FR.

Han er utdannet innen sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har syv års praksis fra Kommunenes Sentralforbund og tre år ved Høyskolen i Bergen. Kenneth har kompetanse innen et bredt område, blant annet avtaleverk, forhandlinger og politisk, og vil bety en vesentlig styrking av FRs administrasjon og støtte til medlemmene.

Han kommer fra Stryn i Nordfjord, der det eneste maritime slektskap han kan påberope seg er bestefaren som førte dampbåten Fridtjof Nansen på Oppstrynsvatnet rundt forrige århundreskiftet.