Ny statssekretær for havnene

Reynir Jóhannesson (30) overtok i juni som statssekretær i Samferdselsdepartementet med ansvar for havnene, dvs kyst og miljøavdelingen. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og overtar ellers fagområdene telekom og forskning. Av større saker som seiler opp til høsten er revisjonen av Havne- og farvannsloven.