Lawrence

Intervju med styreformannen

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Først ute er styreformann Lawrence Falkeid. •Hva synes du er den viktigste oppgaven for deg...