Ringasund Fitjar 12 15 (002)

Informasjons- og nyhetsbrev for januar 2016

Økning i bruk av farledsbevis Som et resultat av revisjonen av losforskriftene ser vi for 2015 en klar økning i bruken av farledsbevis som nå nærmer seg 2/3 av alle lospliktige seilaser. Kystverket rapporterer en økning på 1,4 prosent i lospliktige seilaser til ca 115000, hvorav 73000...

Siri har ordet

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er vi involvert på mange arenaer. Gjennom vår nye spalte "Siri har ordet" ønsker vi å nå ut til medlemmer og interessenter med våre betraktninger på aktuelle saker. Kjære medlemmer! Godt nytt år! Vi sier gjerne «nytt år og nye muligheter». Det kan ofte høres ut...