Lagarfoss_en

Nasjonal transportplan – det politiske arbeidet starter

Mandag 29. februar la de statlige transportetatene og Avinor frem Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Nå starter den politiske prosessen. For lite fokus på overføring fra land til sjø - Transportetatene kommer...

Siri har ordet

Jeg liker å si at FR er en praktisk innrettet forening, der vi vektlegger at de tjenestene som tilbys skal stå i forhold til de utfordringer og krav våre medlemsrederier møter....

artic_fjell_5686853a

Husk å forny sertifikata før 1. januar 2017!

Innan 1. januar 2017 må alle personellsertifikat vera oppdaterte i samsvar med krava i STCW-konvensjonen frå 2010. Sjøfartsdirektoratet oppmodar alle om å vere tidleg ute, då dei fryktar kø....

namsos

«MS Namsos» døpes lørdag 13. februar

Norsk Fisketransport Holding (NFT) døper lørdag 13. februar sin nye båt "MS Namsos". Før selve dåpen vil det bli arrangert "åpen båt", hvor alle som ønsker det kan komme om bord for å ta båten nærmere i øyesyn. Dåpen vil finne sted på Dampskipskaia i Namsos kl. 13.00. Gudmor...

DCIM100MEDIA

Samferdselsministeren skal reise langs norskekysten i sommar

I sommar skal samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen reise langs heile norskekysten med lasteskip, hurtigbåt, ferje, losbåt og slepebåt. No er han ute etter tips på kva han bør sjå og kven han bør møte. - På denne turen ønskjer eg å møte og snakke med folk som...

Falksund 1

Godsoverføring tema på Stortinget

Tysdag 2. februar fremma KrFs stortingsrepresentantar forslag om å starte tiltak som fører meir gods over på sjø. Minimum 30 prosent av transportarbeidet på veg over 300 km, bør flyttast over på sjø eller bane innan 2030. Målet er 50 prosent innan 2050. "Nærskipsfarten er Noregs viktigaste transportåre,...

Ivar

Intervju med Ivar Ulvan – nestleder i styret

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Ivar C. Ulvan sin tur, nestleder i styret, og representant...